Securitate cibernetică

Securitate cibernetică

Riscurile în materie de securitate cibernetică evoluează și mai rapid odată cu creșterea nivelului de digitalizare și interconectare a dispozitivelor. Prin creșterea complexității sistemelor IT și dezvoltarea unui mediu digital multi-dimensional, se dezvoltă numeroase conexiuni și multiple căi de comunicare între angajați, clienți, echipamente și sisteme. Astfel, odată cu digitalizarea este creată practic nevoia și cadrul de desfășurare a securității cibernetice. Din acest motiv, este de datoria noastră să le amintim permanent organizațiilor faptul că există riscuri în fiecare tehnologie, iar nevoia de a gestiona aceste riscuri, cu ajutorul măsurilor de securitate cibernetică, trebuie să însoțească investițiile în noi soluții tehnologice.

Cea mai mare provocare pentru companii:

folosirea dispozitivelor personale ale angajaților
în scopuri de business

Amenințările actuale vizează:

dispozitive cu software-uri neactualizate, aplicații din
cloud și software-uri pentru acces la distanță

Cele mai afectate
verticale de business

Transport – 31%
Retail – 24%
Energie – 17%
Guvern și servicii publice – 16%
Farmacie și sănătate – 12%

Regiunile din România vizate de atacuri
cibernetice

Moldova – 37%
Banat – 26%
București – 17%
Alte regiuni – 10%

Numărul de atacuri blocate lunar în principalele orașe ale României

București – 450.000
Iași – 360.000
Timișoara – 300.000

Cele mai comune tipuri de atacuri

Phishing – 32%
Ransomware – 28%
Botnet activity – 27%
DdoS – 11%
Altele – 2%

Orange Romania Business Internet Security Report 3rd edition, 2020

Alege oferta de servicii Norsit potrivită pentru business-ul tău pentru a rămâne mereu protejat în fața atacurilor cibernetice:

Administrare soluții Cyber Security

Administrarea și menținerea sistemelor securizate la zi împotriva atacurilor cibernetice Asigurăm managementul integrat al soluțiilor antivirus, sistemului de firewall și antispam din cloud sau din infrastructura fizică, prin realizarea unei evaluări inițiale, stabilirea perioadelor de mentenanță și analiza periodică a rapoartelor aplicațiilor de securitate pentru depistarea problemelor.

Backup & Restore

Implementare soluție Backup & Restore Protejarea datelor importante pentru business Asigurăm implementarea completă a unui sistem de backup. În urma unei analize identificăm nevoia actuală pentru backupul tipurilor de workload și configurăm soluția Veeam în funcție de numărul de mașini virtuale, servere fizice, PC-uri și unități storage și o implementăm în funcție de tipul de infrastructură.

Consultanță tehnică în securitatea cibernetică

Consiliere în alegerea celor mai bune metode de protecție împotriva atacurilor cibernetice Dimensionarea soluției optime de securitate cibernetică se realizează în funcție de nevoile actuale de securitate, dar ținând cont și de perpectivele de creștere ale companiei. Facem recomandări pentru alinierea companiei conform bunelor practici de securitate cibernetică în baza unei analize inițiale.

Design soluții backup & restore

Proiectarea unei soluții complete de backup și restaurare date Analizăm infrastructura existentă pentru care se solicită un plan de backup, dimensionăm soluția de backup, atât hardware, cât și software și propunem o soluție (sau mai multe) care să cuprindă storage-ul potrivit, tape, infrastructura pentru replicare, instalarea distribuită a aplicației, planul de backup și restaurare, soluție de monitorizare și alertare etc.

Detecție vulnerabilități

Scanarea și rezolvarea vulnerabilităților din rețea În urma unor analize efectuate pe site-ul web, aplicații și serverul de e-mail, detectăm vulnerabilitățile sistemului IT și realizăm rapoarte specifice conform vulnerabilităților identificate, cu propuneri de îmbunătățire sau remediere, oferind un set de îndrumări cu aspectele critice care trebuie rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Implementare soluție Backup & Restore

Protejarea datelor importante pentru business Asigurăm implementarea completă a unui sistem de backup. În urma unei analize identificăm nevoia actuală pentru backupul tipurilor de workload și configurăm soluția Veeam în funcție de numărul de mașini virtuale, servere fizice, PC-uri și unități storage și o implementăm în funcție de tipul de infrastructură.

Implementare soluții Cyber Security

Restricționarea atacurile cibernetice cu soluțiile potrivite În funcție de nevoile de securitate și ținând cont de obiectivele de business și modul de operare al companiei, implementăm o soluție completă de securitate cibernetică (hardware și software) și menținem infrastructura protejată prin analiza rapoartelor perioadice.

Management antivirus

Analiza infrastructurii și implementarea soluțiilor potrivite de antivirus Asigurăm managementul integrat al soluției de antivirus, prin monitorizarea permanentă a soluției propuse spre implementare în urma unei analize a infrastructurii, stabilirea perioadelor de mentenanță și analiza periodică a rapoartelor aplicațiilor de securitate pentru depistarea problemelor.

Monitorizare e-mail & antispam

Monitorizarea activă a serverului de e-mail pentru dowtime redus la minimum Monitorizăm activ toți vectorii implicați în procesul de comunicare prin e-mail, de la numărul de căsuțe de e-mail la tipul de e-mail hosting, asigurăm actualizarea la cea mai nouă versiune, realizăm backup pentru protejarea datelor din server și realizăm raportarea periodică pentru a identifica puncte ce pot fi îmbunătățite.

Monitorizare soluție Backup & Restore (VMs)

Asigurarea procesului neîntrerupt de backup al datelor Cu ajutorul Veeam ONE monitorizăm statusul backupurilor și al VM-urilor pentru a identifica VM-urile fără backup sau dacă în procesul de backup apar erori/ warninguri. Veeam ONE are mai multe dashboarduri predefinite pentru management și monitorizare, care furnizează în timp real alerte și rapoarte privind statusul backupului pentru infrastructura fizică sau virtuală.

Monitorizarea stării de sănătate a sistemelor hardware

Detectarea întreruperilor înainte de a afecta fluxul de lucru Monitorizăm eficient infrastructura de securitate cibernetică pentru a identifica la timp neregulile care apar în protecția rețelei și stabilim praguri de alertare în funcție de impactul amenințării.

Servicii helpdesk și suport tehnic Securitate Cibernetica

Suport tehnic 24/7/365 Asigurăm suportul tehnic și diagnoza de la distanță a sistemelor de securitate cibernetică pentru a preîntâmpina un dezastru de securitate. Technicienii noștri identifică problema și cauzele care au dus la apariția acesteia și găsesc cea mai bună și rapidă metodă pentru remedierea situației.

Training configurare și operare soluții securitate cibernetică

Instruirea echipei pentru a eficientiza soluțiile împotriva atacurilor cibernetice Realizăm instruirea utilizatorilor din cadrul companiei client și asigurăm trainingul tehnic al specialiștilor responsabili de securitate cibernetică în folosirea la capacitate maximă a soluției prezente în infastructură și să poată opera independent posibilele amenințări de securitate.

Update/ patch management – Securitate

Actualizarea permanentă a software-urilor de securitate Asigurăm protecția infrastructurii prin actualizarea periodică a software-urilor de securitate pentru fiecare dispozitiv.