Servicii industriale

Mentenanță sisteme de securitate pentru companii

Sistemele de securitate – detecție, alarmare, semnalizare, stingere incendiu, anti-efracție, control acces, supraveghere video – funcționează în anumiți parametri care trebuie să rămână constanți pentru a asigura protecția vieții, bunurilor și clădirilor. Pentru a rămâne în conformitate cu legislația și pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor, este necesară o verificare și o întreținere periodică a echipamentelor.

Prin inspecțiile periodice și reparația sau înlocuirea părților defecte, propunem o abordare proactivă asupra serviciilor de mentenanță pentru a asigura funcționarea continuă a sistemelor de securitate și scăderea downtime-ului.

41.040

Incendii anuale înregistrate la nivelul României

25%

din incendii au fost cauzate de instalatii electrice defecte sau improvizate

83%

din cele mai mari 50 de daune de tip property plătite companiilor au fost cauzate de incendii

65%

dintre romani plaseaza incendiul pe primul loc in topul riscurilor care ii ingrijoreaza

Alege oferta de servicii industriale Norsit potrivită pentru business-ul tău astfel încât să rămâi în topul angajatorilor din domeniul tău de activitate:

Mentenanță calculatoare industriale

Gestionăm calculatoarele industriale

Asigurăm administrarea calculatoarelor industriale prin actualizări ale sistemelor de operare, instalăm ultimele patch-uri necesare și verificăm protecția împotriva atacurilor cibernetice. Verificăm HDD-urile și restauram sistemele de operare/ setările de rețea. Stabilim periodicitatea mentenanțelor și intervenim prompt în cazul unei întreruperi în funcționarea normală a dispozitivelor.

Mentenanță în mediu cu potențial exploziv (ATEX)

Administrăm mediul cu potențial exploziv de tip ATEX

Asigurăm un management integrat al mediului cu potențial exploziv din punct de vedere al documentației, instalațiilor și a mediului ambiant. Stabilim periodicitatea mentenanțelor și intervenim prompt în cazul unei întreruperi în funcționarea normală a serviciilor.

Pentru sistemele cu mediu potențial exploziv, serviciile de mentenanță trebuie să fie prestate doar de o firmă cu experiență, care să posede toate avizele necesare instalării și întreținerii și atestatul INSEMEX.

Mentenanță instalație CCTV

Suntem capabili să vă oferim pachete complete de servicii de service și mentenanță, care să acopere orice cerință în ceea ce privește sistemul de supraveghere video venită din partea companiei dumneavoastră, astfel încât să nu fiți nevoiți să apelați la mai mulți furnizori de servicii externi.

Mentenanță instalație Control acces și pontaj

Dispozitivele de blocare a accesului sunt ansambluri de echipamente electromecanice care realizeaza efectiv functia de blocare fizica a accesului persoanelor sau autovehicolelor intr-un perimetru protejat. Service-ul si mentenanta sistemului de control al accesului se va asigura pe baza unui contract intre proprietarul sistemului si o firma specializata si avizata IGP pentru astfel de activitati. Mentenanta sistemului se va asigura doar cu personal instruit tehnic.

Mentenanță instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu

Obiectul serviciului îl constituie prestarea unor activităţi de întreţinere specială în funcție de SLA negociat, după cum urmează:

 • după producerea unor incendii, situaţie în care instalaţia va fi verificată şi repusă în stare de funcţionare;
 • în cazul unor alarme false neobişnuite;
 • în cazul efectuării unor lucrări de reparaţie, modificări ori renovări în clădiri;
 • în situaţia deteriorării I.D.S.A.I., chiar dacă aparent aceasta funcţionează corect.

Mentenanță instalație HVAC

Pentru un mediu de lucru confortabil, este necesar un aer curat și sănătos, de aceea mentenanța instalațiilor HVAC este important să se facă cel puțin o dată la 6 luni, la începutul sezonului cald și a sezonului rece, prin operațiuni ce previn avariile.

Mentenanță instalație rețea date-voce

Administrăm rețeaua de date voce

Asigurăm administrarea rețelelor de tip date-voce prin verificări prin aspectare a elementelor din componență, verificări alimentare și conexiuni și executăm mici lucrări de corecție/retușuri. Stabilim periodicitatea mentenanțelor și intervenim prompt în cazul unei întreruperi în funcționarea normală a serviciilor.

Mentenanță instalații alarmare la tentative de efracție

Lucrările de instalare şi întreţinere a sistemelor de detecție efracție pot fi efectuate numai de către personal certificat de competenţă profesională în acest sens, cu competenţe specifice domeniului de autorizare. Compania noastră deține Licența de funcționare nr. 0165/T/03.03.2005 în conformitate cu Art.34 al legii 333/2003 care prevede: „Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componențelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.”

Mentenanță instalații de adresare publică și alarmare vocală

Sistemele Public Address sunt folosite, în principal, în locurile în care este necesar un sunet ambiental de intensitate medie (confortabil și relaxant) și un sistem de difuzare a anunțurilor sau a mesajelor informative. Sistemele pot fi folosite în sonorizări de spații atât la interior, cât și la exterior. Instalația de adresare publică și evacuare este la fel de importantă ca instalația de detecție a incendiului. Din acest motiv, vă punem la dispoziție serviciile de mentenanță pentru acest sistem.

Mentenanță instalații de desfumare și evacuare a gazelor fierbinți

Obiectul serviciului îl constituie verificarea şi întreţinerea dispozitivelor şi sistemelor de desfumare (D.S.D.), ce se vor realiza în concordanţă cu prevederile art. 6.1.1 din Ordinul 1615/02.11.2001 privind aprobarea Reglementării tehnice - Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii în caz de incendiu - Indicativ GP 063 — 01 şi se referă în principal la:

 • funcţionarea dispozitivelor de comandă manuală şi automată;
 • funcţionarea dispozitivelor de protecţie a golurilor de evacuare a fumului;
 • închiderea elementelor mobile de separare;
 • funcţionarea ventilatoarelor mecanice;
 • măsurători de presiune, debit şi viteze etc.

Mentenanță instalații stingere incendiu

Orice sistem de detecție și/sau stingere incendiu trebuie întreținut de către o persoană sau o firmă autorizată. Conform reglementărilor în vigoare, verificarea și întreținerea acestora trebuie realizată periodic în funcție de clasa de risc, pericolul de vandalism, specificațiilor tehnice elaborate de producător și prevederilor legislației în vigoare. Perioada între verificări nu trebuie să depășească mai mult de 6 luni.

Mentenanță UPS

Prin efectuarea mentenanței preventive corelată atent cu specificațiile tehnice și recomandările producătorului, echipamentele UPS vor funcționa în parametri normali și în eventualitatea unor perturbații pe rețeaua electrică își vor îndeplini sarcinile: să protejeze echipamentele racordate și să ofere siguranța necesară beneficiarului.

Servicii de mentenanță pentru sistemele de stingere cu gaz

Serviciile de mentenanță pentru instalațiile de detecție și stingere cu gaz inert, CO2 și NOVEC pot fi executate doar de către un prestator avizat ISU în baza cerințelor legale aplicabile. Încheierea unui contract de mentenanță nu reprezintă o opțiune, ci o obligație conform legislației în domeniu. Quartz Matrix va elabora un plan de mentenanță, astfel încât fiecare echipament să fie parcurs de cel puțin două ori într-un an, pentru a limita downtime-ul instalației și implicațiile avute de acesta în producție.

Obiective critice

 • Camere de server și data room
 • Arhive de date
 • Echipamente de telecomunicații
 • Camere de control și stații de control
 • Săli de instrumentare și control
 • Camere electrice
 • Tablouri de distribuție energie electrică
 • CNC