Educatie Digitala

Redefinim procesul de predare și învățare al limbilor străine

prolang-invatare-limbi-straine

Nivelul utilizării tehnologiilor interactive în școlile europene a crescut în ultimii zece ani, însă tot există loc de îmbunătățiri, mai ales în privința procesului de învățare limbi străine. De asemenea, tehnologia interactivă implementată este utilizată sub potențialul ei tehnic și pedagogic. În ceea ce privește potențialul pedagogic, acesta încă nu a fost fructificat deloc în anumite zone ale țării. Astfel, pentru a dezvolta acest potențial, este nevoie de o strânsă colaborare între dezvoltatorii de tehnologie și cadrele didactice din diferite segmente ale învățământului (urban și rural, primar, gimnazial sau liceal).

Principalele nevoi identificate în mediul de învățământ în studiile realizate până acum în ceea ce privește resursele interactive de predare sunt:

  • interactivitatea
  • compatibilitatea și independența de anumite tehnologii
  • accesul rapid
  • aspecte ce țin interculturalitate
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională
  • învățământ bazat pe colaborare
  • flexibilitate
  • adaptabilitate

Predarea oricărei materii utilizând resurse digitale în diferite limbi străine ar trebui să fie un deziderat al profesorilor de astăzi. Învățarea unei limbi străine este foarte importantă în evoluția fiecărui elev. Aceasta îl va ajuta în adaptarea pe viitor la mediul de business. De asemenea, îi va dezvolta competențele ca viitor angajat și membru al Comunității Europene.

Educația bilingvă este facilitată prin combinarea predării diferitelor subiecte din programa școlară cu tehnologia interactivă.

Redefinirea procesului de predare – învățare limbi străine cu laboratorul fonetic ProLang


Căutăm continuu soluții care să înlesnească procesul de asimilare a informațiilor prin oferirea unor experiențe de învățare care să depășească limitele impuse de învățământul tradițional. Am dezvoltat conceptul de laborator fonetic ProLang tocmai pentru susținerea nevoii întâlnite în școli de transformare a procesului de predare și învățare limbi străine. ProLang este un produs care trece dincolo de pereții unei clase tradiționale. Oferă posibilitatea integrării mai multor aplicații în creșterea interactivității dintre profesor și elev.

Utilizarea acestui laborator fonetic ProLang încurajează participarea elevilor în diferite tipuri de exerciții. Astfel, în cele 50 de minute alocate unei ore de predare a unei limbi străine, elevul petrece cu peste 20% mai mult timp vorbind în limba respectivă comparativ cu metoda clasică de învățare. Ei au acces rapid la exerciții, iar unele dintre acestea pot fi reluate pentru aprofundarea cunoștințelor. Încurajăm creativitatea și dezvoltăm abilitățile copiilor de a lucra în echipă și de a colabora. Astfel, sunt eliminate barierele de comunicare. Puteți crește interactivitatea dintre elevi prin împărțirea clasei în maximum 4 grupe și efectuarea unor exerciții de vorbire sau de ascultare.

Laboratorul fonetic digital ProLang este disponibil în variantele de 15, 20, 28 sau 32 cursanți, cu posibilitate de extindere până la 40 cursanți, în funcție de specificațiile fiecărei clase. Sistemul poate fi montat pe un mobilier existent sau poate fi livrat cu un mobilier nou, ușor configurabil în funcție de specificul orei ce va avea loc.

invatare-limbi-straine-prolang

Organizare mobilier în laboratorul pentru învățare limbi străine ProLang

Impresii de la profesori și elevi după utilizarea laboratorului fonetic ProLang


Promovăm educația digitală prin dezvoltarea unor soluții care să permită experimentarea procesului de predare cu ajutorul noilor tehnologii. Mărturie a beneficiilor aduse de utilizarea laboratorului fonetic ProLang stau experiențele pozitive ale profesorilor și elevilor care îl folosesc deja:

„Laboratorul fonic digital ProLang, integrat cu aplicația Mozabook de învățare a limbilor străine, se dovedesc a fi instrumente de lucru extrem de interesante. Stârnesc interesul elevilor (prin modelele 3D interactive, clipuri video educaționale etc.) și facilitează asimilarea rapidă de cunoștințe. Reprezintă performanța necesară unui învățamânt modern și de calitate care oferă, în același timp, și o modalitate distractivă de înțelegere a cunoștințelor predate.” (prof. limba engleză Monica Urdea, Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavodă)

Mie mi-au plăcut orele de franceză pe care le-am facut aici, au fost interactive și parcă mai vii. Cadrul este mai adecvat secolului nostru și dorințelor noastre de aprofundare a cunoștințelor de limbă străină. Astfel de ore ar trebui, cred eu, să devină o obișnuință. Iar într-o școală europeană, cum este liceul nostru, asemenea activități ar trebui să fie firești.” (Irina Caia, elevă în clasa a XII-a)

„Am învățat parcă mai ușor și cred că dacă am intra mai des în laborator, ne-am dezvolta mai eficient și mai rapid competențele de comunicare în limba franceză.” (Sânziana Lascu, elevă în clasa a XII-a)

„Din puțina mea experiență dobândită de când funcționează acest laborator, pot afirma cu convingere că toate activitățile la orele de limba franceză pe care le-am desfășurat cu elevii mei în acest laborator au fost mai atractive și mai motivante decât cele clasice, din sala obișnuită de clasă, cu creta în mână și cu CD player-ul pe catedră. Sunt lecții interactive, pe placul elevilor.” (prof. Rodica Mone, Andreea Szabo și Alexandru Dima)