Solutii Audio-Video

Multimedia Room – Spații

Multimedia Room | Cum te raportezi la spațiul disponibil

În orice sală echipată multimedia (Multimedia Room) se conturează următoarele spații:

  1. spațiul de desfășurare a prezentărilor (spațiul de prezentare)
  2. spațiul care asigură confortul observatorilor (spațiul de confort)

În acest articol voi prezenta câteva caracteristici ale spațiului de prezentare și care sunt limitele ecranelor de afișare în funcție de spațiile de montaj și de distanțele de observare. Să luăm două exemple:

  1. Dacă vom considera un ecran de televizor/monitor format 16:9 și distanța de privire de 3 metri, atunci diagonala ecranului trebuie să fie între 32 inch și 60 inch
  2. Considerând un ecran de format 16:9 pentru o sală multimedia cu distanța de privire de 20 de metri, diagonala ecranului trebuie să fie între 165 inch și 328 inch

Trebuie ținut cont atât de privitorii aflați mai aproape de spațiul de prezentare din Multimedia Room, cât și de cei aflați mai departe de acesta.

Cum am ajuns la aceste rezultate?

Am determinat aceste limite în urma utilizării următoarelor reguli de proporționalitate:

A) Relații de proporționalitate între distanța de citire și dimensiunile ecranului de redare

Considerăm x ca distanță orizontală de observare. Aici confortul pentru citire este maxim. Astfel, putem construi următoarele relații de proporționalitate între distanța de citire și dimensiunile ecranului de redare:

Formula distanta citire - dimensiune ecran

unde nr, rp, b, a și L sunt valori ce pot fi cunoscute celui care creează prezentarea multimedia. OLCD este recomandat a fi aleasă între limitele OLCDmin și OLCDmax. hcm este ales din plaja de valori 2-4 mm (valoarea mai mare corespunde unei calități a vizualizării mai facile).

B) Relații de proporționalitate între distanța de citire și diagonala ecranului de redare

De obicei, alegem monitorul sau ecranul după diagonala acestuia. Distanța de citire se calculează, în acest caz, folosind următoarele relații de proporționalitate:

Formula distanta citire - dimensiune ecran redare

unde nr, rp, b, a și decran sunt valori ce pot fi cunoscute celui care creează prezentarea multimedia. OLCD este recomandat a fi aleasă între limitele OLCDmin și OLCDmax. hcm este ales din plaja de valori 2-4 mm (valoarea mai mare corespunde unei calități a vizualizării mai facile).

Explicatii formule utilizate | Multimedia Room

Ce reprezintă fiecare constantă folosită pentru construcția relațiilor de proporționalitate?

Construcția celor două spații și pozițiile unuia față de celălalt depind de topologia sălii. În general, sălile multimedia moderne sunt construite în topologie cu observatorii orientați către un punct de pe margine. Spațiul de prezentare din Multimedia Room este, în principal, spațiul în care se află ecranul pe care se proiectează imaginea prezentată și zona în care se află prezentatorul. În general, este vorba despre o linie de lățime de aproximativ 1000 mm și lungime mai mare cu 1400 mm decât dimensiunea ecranului. Trebuie să permită retragerea vorbitorului în oricare laterală a ecranului de proiecție atunci când acesta dorește să permită vizibilitate integrală asupra materialului prezentat. A se vedea schema de mai jos (așa cum am arătat în articolul anterior, ridicarea ecranului deasupra liniei orizontale a privirii este obositoare pentru privitori). Cea mai importantă caracteristică a acestui spațiu este, însă, înălțimea de proiecție.

Spatiile de confort | Multimedia Room

Spațiul pentru confortul observării din Multimedia Room trebuie să țină cont de distanțele de confort descrise în articolul anterior. De asemenea, și de direcțiile de observare ale materialului în condiții de confort. Pentru identificarea unor relații de proporționalitate între dimensiunea ecranului de proiecție, distanța de vizualizare și ținând cont de caracteristicile ochiului uman, construim un sistem de ecuații având ca „necunoscute” următoarele:

Lungimea & înălțimea

L este lungimea pe orizontală a ecranului, H este înălțimea acestuia.

Proporția monitorului

a și b reprezintă constantele ce definesc proporția monitorului (de exemplu – a/b=16/9, a/b=4/3, a/b=16/10, a/b=3/2).

hinf & hsup

hsup = 44.44% reprezintă coeficientul suprafeței vizibile de deasupra axei orizontale a privirii. hinf = 55.56% reprezintă coeficientul suprafeței vizibile de sub axa orizontală a privirii. Cele două procente adunate trebuie să reprezinte procentul de 100% din suprafața de prezentare pentru un anumit spațiu de confort.

lcar & hcar

Sunt constante ce reprezintă coeficienții de dimensionare pe lățime și înălțime a caracterului pe ecranul calculatorului, astfel ca acesta să fie citibil.

De departe cel mai utilizat mod text, începând chiar de la sistemul de operare DOS, este cel constituit din 25 de linii și 80 de coloane. Astfel, pentru calculul înălțimii unui rând de ecran voi alege ca referințe înălțimea și lățimea display-ului. Înălțimea o vom împărți la nr=25, iar lățimea la nh=80. Astfel, aflăm cele două dimensiuni în care se încadrează „un caracter”: lcols=L/nh, hrow=H/nr, unde H=b*L/a reprezintă înălțimea display-ului vizibil. Dimensiuni caractere | Multimedia Room

Înălțimea rândului

Este necesară a fi mai mare decât înălțimea caracterului pentru o facilă citire a mai multor rânduri scrise unele sub altele. Astfel că înălțimea caracterului, hcar, o aproximăm la p[%] din hrow. În realitate, cu cât p este prea mare sau prea mică, cu atât distanța de la care pot fi citite rândurile scade deoarece ori scrisul este prea înghesuit ori prea greu identificabil în prea mult alb.

Astfel, dacă un caracter este mai înghesuit în interiorul rândului (80% din înălțimea rândului este considerat normal), atunci distanța de citire scade. Acest lucru se întâmplă deoarece este mai greu de identificat limita corectă a caracterului. Dacă un caracter este prea liber în interiorul rândului, atunci dimensiunea lui este mai mică decât a spațiului alb din jurul său. Este mai greu identificabil de la distanțe mai mari.

Pentru a stabili influența limitei recomandate de 80%, indiferent dacă creștem sau scădem p față de valoarea recomandată, vom folosi în calcule variabila rp. Pentru calculul acesteia utilizăm formula următoare, exprimată în %: Formula calcul variabila rp

Diagonala ecranului de vizualizareFormula calcul diagonala ecran vizualizare

Limite recomandate

Limitele recomandate de citire ale unui ecran LCD pe care este reprezentat un caracter de înălțime percepută (notate cu hcm și recomandat a fi între valorile 2-4 mm) le consider recomandabile a fi între OLCDmin = 350 mm și OLCDmax = 400 mm.

Valoarea hcm

Este aleasă în funcție de calitatea vederii privitorului. Cu cât valoarea hcm este mai mică, cu atât vederea este considerată a fi mai deficitară).


În următorul articol vă voi prezenta un punct de vedere cu referire la tipurile de tehnologii constructive ale display-urilor.

Articole similare